На кратко за Спортните танци

Спотртните танци се делят на две под категории. Латиноамерикански танци и Стандартни или още наречени Бални танци.

Спортните  танци са партньорски танци, при които двойките, използвайки стъпки, се движат ритмично, изразявайки характеристиките на музиката. Балните танци се състоят от два стила: стандартен, и ритъм, или латиноамерикански. Гладкият стандартен стил се фокусира върху елегантността, изяществото и плавността на движението. Танцьорите се въртят в посока обратна на часовниковата стрелка, движейки се по целия данцинг. Двойката непрекъснато се движи по дансинга, преминавайки от едно място на друго по фиксиран модел. По този начин се танцуват валс, танго, виенски валс, фокстрот и куикстеп. 

Латиноамериканския стил се фокусира върху показването на жизнена енергия и личен усет. Танцуващият модел на двойката е синкопиран в ритъма на музиката. Двойката обикновено танцува на едно място на дансинга. Включени в този стил са самба, ча ча, румба, пасо добле и джайв.

Учебна година 2023/2024